Какво трябва да знам за дебитната и кредитната си карта от Уникредит Булбанк?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В предишна статия стана ясно какви са общите условия за издаване на карти, видовете услуги, срокове, права и задължения. Тук следва да разгледам спецификите при издаването или използването на дебитна и/или на кредитна карта. С искането за издаване на дебитна карта се счита, че съм дал съгласие за откриване на разплащателна сметка и е логично иначе какво ще я правя тази карта.

Карта V-Pay мога да използвам за извършване на всички изброени в статията услуги, не само в България, а и в останалите европейски страни. С карта V-Pay Лукойл ползвам 2.0% отстъпка при покупка на гориво, моторни  масла, както и всички други продукти от бензиностанции “Лукойл”, които участват в програмата на Уникредит.

Ако имам карта Мaestro, мога да правя безкасов превод (от банкомат) от моята разплащателна сметка към друга такава. При искането за издаване на карта трябва да съм посочил сметката, на която ще превеждам.

Всички разноски при откриване, поддържане на сметката, издаване и използване на картата са за моя сметка и с подписването на индивидуалния си договор давам съгласието си банката служебно да си събира тези суми от сметката, ако в нея няма достатъчно пари банката ще посегне и на други сметки, открити при нея.

В 14-дневен срок от първото получаване на картата и когато не съм извършил никакви действия с нея мога да се откажа от договора. Но няма да мина толкова тънко – все пак дължа разноските за издаване на картата.

Ако в шест последователни месеца не осигуря сума за поддръжка и обслужване на сметката банката има право служебно да закрие сметката и дебитната ми карта, която я обслужва.

Кредитна карта? За да съм наясно с правата и задълженията си като държател на кредитна карта, е важно да си изясня някои сложно звучащи думи. За същността на кредитната карта – тя е разплащателно средство за покупка на стоки и услуги, но сумата по нея ми се отпуска от банката – нарича се “кредитен лимит” – това е сума, която аз съм договорил с банката и до размера на която аз мога да правя плащания. След всяко извършено такова или теглене на пари в брой имам срок да възстановя използваната сума. За времето от извършеното плащане до възстановяване на сумата върху нея се начислява лихва. Ако след използване на част от сумата искам да продължа да използвам остатъка, внасям “минимална погасителна вноска” – стойността й се определя в индивидуалния договор. Ако в определеления срок не направя минимална погасителна вноска, дължа “минимална дължима сума” – дължа я когато съм си просрочил минималната погасителна вноска или съм си надвишил кредитния лимит.

Кредитният ми лимит може да бъде в български лева, евро или американски долари. Размерът се определя от банката и важи за 24 месеца от подписване на договора. Мога да поискам издаване и на допълнителни кредитни карти – за детето, мама, чичо, котката –  и тя на фризьор трябва да ходи. Техният кредитен лимит се определя от мен като картодържател и е в рамките на кредитния лимит на основната карта.

Ако само съм си харчил и не съм възстановявал сумите, по които текат лихви или не съм си плащал такси и комисионни, изхарчил съм десет пари, а определения ми кредитен лимит е пет пари – това са все случаи на превишен кредитен лимит – сумите са незабавно изискуеми от банката.

Банката ми издава месечно извлечение, което съдържа информация за всички осъществени транзакции, какви лихви, такси, комисионни дължа; каква е стойността на минималната погасителна вноска, съответно на минималната дължима сума.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за банкови карти на физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти”

Раздел II, 1.1. – относно откриване на разплащателна сметка и издаване на дебитна карта;

Раздел II, т.2.3. – относно териториалния обхват на карта V- pay;

Раздел II, т.2.4. – oотносно условита на ползване  на V- pay – Лукойл;

Раздел II, т.2.5. – относно условията на извършване на безкасов превод;

Раздел II,т.3.1. – относно разноски за поддържане на сметката;

Раздел II,т. 3.3. – относно правото на картодържателя на отказ;

Раздел II,т. 3.7. –  относно правото на банката да закрие сметката при неизползването;

РазделIII,т.1.3.,1.4.,1.5.,1.12. – относно значението на термините “кредитен лимит”,“минимална погасителна вноска”,”минимална дължима сума”,”лихвен период”;

Раздел III, т.2.1. – относно валутата на кредитния лимит;

Раздел III, т.2.2. – относно периода на кредитня лимит;

Раздел III, т.2.4. – относно надвишаване на кредитния лимит

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.