Мобилни услуги

Telenor

Договор с Теленор – основни моменти

Сключване, промяна и прекратяване на индивидуален договор с Теленор.

Прочети нататък »

Домашен телефон с Теленор – права и задължения

Сключване, промяна, прекратяване на индивидуален договор на потребител с Теленор за ползване на фиксирани телефонни услуги (домашен номер). Индивидуален договор с Теленор за домашен номер.

Прочети нататък »

Моите права и задължения като клиент на Теленор

Права, задължения и отговорност на потребителите на мобилни телефонни услуги към Теленор.

Прочети нататък »

Права, задължения и отговорности на Теленор

Права, задължения и отговорност на Теленор към потребителите на мобилни телефонни услуги.

Прочети нататък »

Жалби, молби и предложения към Теленор

Процедура за жалби, предложения, молби към Теленор.

Прочети нататък »

Преносимост на номер в мрежата на Теленор от друг оператор

Как да си прехвърлим номера в Теленор.

Прочети нататък »

Преносимост на номер от Теленор към друг оператор

Как да заменим Теленор с друг оператор и да си запазим номера.

Прочети нататък »