Електронно банкиране от Уникредит Булбанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Електронното банкиране е начин в реално време по електронен път да управлявам парите по моята сметка, да извършвам плащания, както и да правя справки за наличност по нея. Бързо, удобно, сигурно. Всяка банка предлага тази услуга. Ето какви са условията на услугата “Булбанк Онлайн”.

За да ползвам електронно банкиране от Уникредит, подавам “Искане за ползване” по образец във всеки офис на банката или онлайн. В зависимост от това дали искам  да се разпореждам със сметката си по електронен път, да правя преводи на суми  или да извършвам други платежни операции попълвам и “Искане за права по сметки”. Подписвам договор за ползване на услугата. Договорът се подписва само във филиал на банката. Сключвайки договора, получавам потребителско име и парола. Уникредит предлага и услугата онлайн банкиране за мобилен телефон “Булбанк мобайл”. Моментът, в който банката ми е изпратила линк за изтегляне на приложението, се счита за начало на договора. За да активирам приложението, следва да си избера и въведа пин код. Ползването на услугата е безплатно.

Още при попълване на искането за ползване посочвам сметките, от които ще извършвам онлайн нареждания. Мога да посоча и лимити, до които да имам право да се разпореждам. Банката също може да посочи ограничения за сумите за някои от каналите за достъп. Например, ако използвам услугата “Булбанк мобайл”, банката може да ми наложи ограничения относно размера на сумите, с които мога да се разпореждам. Щом получа потребителското си име и кода аз съм изцяло отговорен за дейтвията по онлайн банкирането, които се извършват от мое име. Ако ми се рискува, имам право да упълномощя лица от мое име да ползват онлайн банкиране. Всички действия, извършени от мое име, имат силата на електронен документ и ме обвързват.

Чрез електронно банкиране мога да правя платежни нареждания по всяко време на денонощието. Но нарежданията, инициирани след края на работния ден се обработват от банков служител с дата на следващия работен ден.

Банката ще изпълни наредената от мен платежна операция, ако:

 • имам достатъчно пари в сметката си и последната не е запорирана;
 • ако съм представил изисканото от банката потвърждение, а именно при инициирана от мен платежна операция получавам така наречената “SMS парола” – кратко съобщение, съдържащо комбинация от символи, които следва да въведа преди да изпратя платежното нареждане за изпълнение от банката.

Ако установя неточно изпълнение от страна на банката или неоснователно удържани такси и комисионни, имам един месец от деня на изпълнението за оспорване. Банката ще ми даде отговор в 20-дневен срок от подаването на моята жалба.

Mое задължение e грижливо да пазя всички идентификационни средства за услугата “Булбанк онлайн”. А при съмнение, че лица без право на разпореждане, имат достъп до тях, незабавно трябва да променя паролата и потребителското име или да блокирам профила си. Блокирането може да стане и служебно от банката, ако тя се усъмни за неправоемрни действия.

Отговорността на банката е изключена в безброй случаи. Ето по-важните:

 • Банката въобще не я интересува дали сделката, по която плащам, е законосъобразна и въобще на какво основание плащам.
 • Операциите, които извършвам независимо дали нареждам на банката да плати сума или да извърши друга платежна операция, ме обвързват изцяло; включително и всички пропуски, които съм допуснал, са си за моя сметка.
 • Банката не отговаря, ако е закъсняла с извършване на платежното нареждане, ако в последното е имало грешки, неточности, които се е наложило да се отстранят.

Прекратяване на договора. Имам право да прекратя договора с едномесечно писмено предизвестие, а банката с двумесечно.

Банката може да прекрати договора без предизвестие в следните случаи:

 • при неизпълнение на мои договорни задължения;
 • при закриване на сметките ми в банката – логично;
 • ако не съм използвал услугата за период над две години;
 • ако не осигуря месечна такса за два последователни месеца;
 • при смърт, ако съм физическо лице;
 • при ликвидация или несъстоятелност (прекратяване на търговска дейност), ако съм фирма.
Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за услугата електронно банкиране “Булбанк Онлайн”:

Раздел II,т.6.1 – относно стартиране на процедурата за ползване на оналйн банкиране;

Раздел II,т.6.3. – относно подписването на договора;

Раздел III,т.18 – относно сметките, по които клиентът се разпорежда и определяне на лимити;

Раздел III,т.22 – относно датите на изпълнение на платежни нареждания;

Раздел III,т.24 – относно  предпоставките за изпълнение на наредено от клиента плащане;

Раздел I, т.9.7. – относно съсдържание на термина “SMS парола”;Раздел III, /28,29/ – относно  срокове на оспорване при неправилно изпълнение от страна на банката;

Раздел IV, /34/ – относно злупотребата с идентификационните данни от трети лица;

Раздел V, /36,37/ – относно отговорността на клиента по отношение на извършени от него платежни нареждания;

Раздел V, 39 – относно неотговорността на банката при забава недължаща се на нейни действия;

Раздел VII, т.45 и т.46 – относно прекратяване на договора;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.