Мобилни услуги

Unicredit Bulbank

Каква сметка мога да си открия в Уникредит Булбанк?

Специфики на видовете банкови сметки, права и задължения при откриване, разпореждане и закриване на депозитна и спестовна сметка.

Прочети нататък »

Откриване, обслужване, закриване на сметки в Уникредит Булбанк

Основни стъпки при откриване, поддържане и закриване на банкова сметка към Уникредит Булбанк от физически лица. Обща информация. Права и задължения на потребителите на такива сметки.

Прочети нататък »

Правила за издаване и използване на банкови карти от Уникредит Булбанк

Относно сключването на договор за използване на банкови карти, какви са услугите, от които картодържателят може да се възползва и при какви условия, какви са сроковете при различните процедури, задължения на картодържателя, срокове и условия на преиздаване на картата, срокове и условия на прекратяване на договора.

Прочети нататък »

Какво трябва да знам за дебитната и кредитната си карта от Уникредит Булбанк?

Някои пояснения при издаването и използването на дебитна и кредитна карта от Уникредит.

Прочети нататък »

Ипотечни кредити за физически лица от Уникредит Булбанк

Какви са условията, на които едно физическо лице следва да отговаря, за да му бъде отпуснат ипотечен кредит. Какви документи следва да представи при сключване на договора. Какви лихви, такси и комисионни дължи и как се изчисляват последните. Задължение за застраховка.

Прочети нататък »

Права и задължения при ипотечен кредит от Уникредит Булбанк

Какви са основните задължения страните по договора, при какви суловия се изплаща кредита, какви са условита за предсрочно погасяване и последиците от последното, кога кредитът става предсрочно изискуем, хипотези на принудително изпълнение.

Прочети нататък »

Плащане на комунални услуги чрез Уникредит Булбанк

Относно възможността задълженията ми като потребител на множество услуги – от топлофикация до застрахователните ми премии да се заплащат от Уникредит въз основа на подадено от мен искане и при определени условия.

Прочети нататък »

Електронно банкиране от Уникредит Булбанк

Относно условията на сключването на договор за услугата онлайн банкиране и ползването й. Отговорността на клиента. Прекратяване на договора.

Прочети нататък »