Такси, комисионни, лихвени проценти и обменни курсове при Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Освен за определяне на лихвените проценти, лихвените бюлетини на Ти Би Ай Банк са и вид указания за това какви са условията за откриване на съответния вид сметка, тъй като за да ви се начисли лихва върху парите, е необходимо да имате сметка в банката (логично).

Общите условия на Ти Би Ай Банк ЕАД уреждат един по-специфичен случай. Когато клиентът е чужденец и дължи данъци тук (в България), банката служебно следи, изчислява и удържа този данък.

Важно! За лихвения бюлетин и изменението му важат нещата казани по-горе относно изменението на тарифите и това какво следва от това изменение!

ОБМЕННИ КУРСОВЕ

Обменните курсове са уредени от общите условия на Ти Би Ай Банк само по отношение на задълженията на банката да предоставя актуална информация за курс-купува и курс-продава (това са курсовете при които банката купува съответната валута или я продава).

Важно! Когато сте подписали общите условия, вие сте се съгласили, че при постъпване на превод в чужда валута във вашата левова сметка банката служебно превалутира (обменя) тези пари към лева и прилага курс-купува към съответния ден.  Винаги можете да договорите други, различни от обявените курс-купува и продава!

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

# ОУ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ОТ „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД

Раздел VІ. ТАКСИ, КОМИСИОНИ, ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И ОБМЕННИ КУРСОВЕ

т.6.1. – относно събирането на такси за извършване на платежни операции;

т.6.2. – относно опциите за споделяне или несподеляне на разноски за преводи в ЕС;

т.6.3. – относно опциите за споделяне или несподеляне на разноски за преводи извън ЕС;

т.6.4. – относно видовете лихви;

т.6.5. – относно курсовете за обмяна на валута;

т.6.6. – относно служебното превалутиране на получени суми във валута;

Раздел X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

т.10.1.изр. 2 – относно задължение за следене за промени в ОУ;

т.10.4. – относно разширяване на обхвата на предоставяните платежни услуги по споразумение.

Лихвен бюлетин за физически лица;

Лихвен бюлетин за юридически лица

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.